Medicinale cannabis en wat daarbuiten gebeurt

Er wordt steeds meer (klinisch) onderzoek gedaan naar de medicinale werking van cannabis. Vrij algemeen bekend is dat de cannabisplant drie hoofdsoorten kent, te weten Sativa, Indica en Ruderalis. Minder bekend is dat door kruisingen inmiddels meer dan 10.000 cannabisvariëteiten bestaan. Met die wetenschap wekt het verbazing dat Nederlandse artsen slechts een handjevol cannabisvariëteiten kunnen voorschrijven. Mogelijk verklaart dit waarom veel patiënten hun werkzame cannabis aankopen bij coffeeshops. Purestrains kan voorzien in de behoeften van alle patiënten en streeft daarom naar een forse uitbreiding van medicinale cannabisvariëteiten.

Per cannabisvariëteit lopen de gehaltes aan de belangrijkste bestanddelen THC en CBD (sterk) uiteen. Van THC is bekend dat dit een high gevoel veroorzaakt. CBD veroorzaakt dat effect niet en kan dit high-effect mogelijk zelfs dempen. Cannabis bevat meerdere cannabinoïden waarvan de werking en het effect nog nader onderzoek vereist. Dit gegeven maakt dat het uitermate lastig is om te bepalen welke cannabisvariëteit het meest geschikt is voor specifieke medische toepassing. Niet alleen de medische aandoening, maar ook de fysiologie van de patiënt verschilt. Daarnaast speelt een rol dat de ene patiënt geen last zal hebben van een high gevoel, terwijl de ander dat vanwege de aard van zijn dagelijkse werkzaamheden moet vermijden. Het blijft een lastige vraag welke cannabisvariëteit voor welke medische aandoening en welke patiënt het meest geschikt is. Daarin wil Purestrains verandering brengen.

Met gericht onderzoek wil Purestrains in beeld proberen te brengen welke specifieke bestanddelen van cannabis werkzame eigenschappen bezitten voor het bestrijden van aandoeningen of de symptomen daarvan. Daarbij zal het onderzoek zich ook richten op de effecten van het gebruik van de verschillende cannabisvariëteiten. Dit stelt de arts, die medicinale cannabis voorschrijft, beter in staat om in te spelen op de specifieke behoeften van zijn patiënt en de (arbeids)omstandigheden waarin deze verkeert.

Voor medici is het uiterst belangrijk dat zij een gestandaardiseerd cannabisproduct kunnen voorschrijven. Alleen dan bestaat vooraf duidelijkheid over de werking, het effect en eventuele bijwerkingen. Purestrains gaat een rol spelen als veredelaar en leverancier van cannabisvariëteiten. Door de toepassing van weefselkweektechnieken kan Purestrains een constante en hoogwaardige kwaliteit waarborgen.